Polisolokaty - opłaty likwidacyjne, opłaty za wykup, opłaty transakcyjne, opłaty za zarządzanie, opłaty administracyjne oraz polisolokaty, w których nastąpił istotny spadek wartości wpłaconych pieniędzy.

Kancelaria LWB jest pionierem w zakresie dochodzenia roszczeń z polisolokat, które były oferowane Polakom jako świetny produkt inwestycyjny po 2004 roku.

Ta hybryda ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) okazała się produktem, przez który wielu straciło oszczędności życia. Ponieważ ubezpieczenia sprzedawane były z reguły przez banki, konsumenci często uważali, że „założyli” lokatę w banku.

Orzecznictwo w sądach zostało ukształtowane, m.in. dzięki pozwom zbiorowym i pozwom indywidualnym kancelarii LWB i jest ono korzystne dla konsumentów zarówno w sprawach opłat likwidacyjnych jak i opłat za wykup, opłat transakcyjnych, opłat za zarządzanie, opłat administracyjnych,  przez które powierzone instytucjom oszczędności topniały lub zupełnie przepadały oraz w sprawie polisolokat, w których nastąpił istotny spadek wartości pieniędzy wpłaconych przez konsumenta jak i spraw, w których odmówiono lub ograniczono prawo konsumenta do wypłaty środków zgromadzonych w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Jeżeli Ciebie również dotyczy ten problem – nie wahaj się! Skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy mają udokumentowane sukcesy w walce w sądzie z ubezpieczycielami i innymi instytucjami oferującymi polisolokaty.

Wyślij wiadomość.

Prześlij plik

Kliknij lub przesuń i upuść plik


Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.