Najczęściej zadawane pytania.

 • Jak skontaktować się z Kancelarią?

  Aby skontaktować się z Kancelarią należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii. W odpowiedzi dostaną Państwo informację, jakie dokumenty należy przesłać do Kancelarii w celu ich weryfikacji przez prawników Kancelarii. Dokumenty można przesłać drogą mailową na adres przywiazanidopolisy@lwb.com.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Kancelarii, tj.: LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Cywilna, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

 • Do kiedy można przystąpić do pozwu?

  Pozwy można składać w terminie 10 lat (od 9 lipca 201018 r. – 6 lat), od dnia, w którym ubezpieczenie zostało rozwiązane lub w którym konsument mógł dowiedzieć się o tym, że jego polisa zawiera postanowienia abuzywne (niedozwolone). Termin ten badamy w odniesieniu do każdej indywidualnej sprawy zgłoszonej przez Państwa. Badanie jest bezpłatne.

 • Ile czasu może trwać postępowanie?

  Z dotychczasowej praktyki sądów wynika, że średni czas postępowania wynosi od 3 do 4 lat.

 • Czy już zapadły wyroki, w których sądy uznały pobieranie opłat likwidacyjnych za niedozwolone?

  Tak, poniżej załączamy listę przykładowych orzeczeń, które potwierdziły, że opłaty likwidacyjnych oraz opłaty za wykup są postanowieniami niedozwolonymi:

   

 • Czy już zapadły wyroki, w których sądy uznały pobieranie opłat transakcyjnych oraz opłat za zarządzanie za niedozwolone?

  Tak, poniżej załączamy listę przykładowych orzeczeń, które potwierdziły, że opłaty transakcyjne oraz opłaty za zarządzanie za niedozwolone:

   

  • Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie Sygn. akt II C 2088/20 z dnia 10 maja 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Wola w Warszawie Sygn. akt  I C 1131/20 z dnia 19 października 2021 (prawomocny)
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt XXVII Ca 1476/20 z dnia 27 kwietnia 2021
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt V Ca 2253/19 z dnia 26 stycznia 2021
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt XXVII Ca 1867/19 z dnia 27 listopada 2020
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt XXVII Ca 414/20z dnia 4 listopada 2020 r.
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt V Ca 2682/19 z dnia 7 października 2020
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt V Ca 383/18z dnia 22 listopada 2018
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt V Ca 1808/18z dnia 7 listopada 2018
 • Jakie sprawy kwalifikują się do pozwu, jeżeli wartość polisolokaty istotnie spadła?

  Sprawy, w których konsument nie wie, dlaczego z wpłaconych np. 10.000 zł na rachunku prowadzonym przez ubezpieczyciela pozostało np. 6.000 zł.

  Każda sprawa zostaje oceniona przez nas indywidualnie, w ramach bezpłatnej weryfikacji, na podstawie przesłanych przez Państwa dokumentów.

 • Jakie sprawy kwalifikują się do pozwu, jeżeli odmówiono konsumentowi możliwości rozwiązania ubezpieczenia na życie z UFK oraz wycofania środków z polisolokaty?

  Sprawy, w których prawo konsumenta do wycofania w każdym czasie całości lub części środków zainwestowanych w polisolokaty doznaje jakiegokolwiek ograniczenia.

  Każda sprawa zostaje oceniona przez nas indywidualnie, w ramach bezpłatnej weryfikacji, na podstawie przesłanych przez Państwa dokumentów.

 • Czy już zapadły wyroki, w których sądy uznały, że ubezpieczyciel powinien oddać konsumentowi pieniądze wpłacone na poczet ubezpieczenia, którego wartość istotnie spadła?

  Tak, poniżej załączamy orzeczenie TSUE z dnia 24 lutego 2022 r. C-143/20 i C-213 oraz listę przykładowych orzeczeń, które potwierdziły nieważność ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym :

   

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie  Sygn. akt I ACa 17/20 z dnia 6 listopada 2020
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt VI ACa 133/19 z dnia 20 października 2020
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt I ACa 153/20 z dnia 14 października 2020
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt I ACa 726/19 z dnia 24 września 2020
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt V ACa 451/18 z dnia 24 maja 2019
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt I ACa 3/18 z dnia 18 kwietnia 2019
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt VI ACa 1678/17 z dnia 28 maja 2018
  • Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sygn. akt II Ca 1153/20 z dnia 17 września 2020
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt  V Ca 2275/18 z dnia 12 lutego 2021
  • Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sygn. akt II Ca 1153/20 z dnia 17 września 2020 r.
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt II C 2/16 z dnia 13 lipca 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt  II C 492/20 z dnia 13 lipca  2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt II C 1771/18 z dnia 22 czerwca 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt II C 1758/18 z dnia 22 czerwca 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt II C 1782/18 z dnia 22 czerwca 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt II C 3259/17 z dnia 22 czerwca 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt II C 1769/18 z dnia 22 czerwca 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt II C 1689/18 z dnia 22 czerwca 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt I C 1703/21 z dnia 22 czerwca 2022
  • Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Sygn. akt II C 1378/16z dnia 15 czerwca 2022

   

 • Czy już zapadły wyroki, w których sądy uznały, że konsument ma prawo ...

  do wycofania w każdym czasie całości lub części środków zainwestowanych w ubezpieczenia z UFK (sprawa dotycząca ograniczeń wykupu przez FIZ, którego certyfikaty inwestycyjne miały być nabywane w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego)?

   

  Tak, poniżej załączamy listę przykładowych orzeczeń, które potwierdziły, że wypłata środków nie może zostać zredukowana przez ubezpieczyciela z uwagi na okoliczności leżące po stronie FIZ, jeżeli konsument nie został należycie poinformowany o możliwości takiej redukcji: […]

   

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie Sygn. akt I ACa 348/20 z dnia 22 listopada 2021
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt I ACa 1076/16 z dnia 23 października 2017
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. akt I C 204/18 z dnia 13 grudnia 2018
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. Akt XXV C 368/20 z dnia 12 października 2020
 • Jakie są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy?

  W naszej ocenie szanse na pozytywne rozstrzygnięcie spraw są wysokie. Warto podkreślić, że Kancelaria od 2008 roku prowadzi procesy przeciwko Towarzystwom ubezpieczeniowym, dotyczące polisolokat, czy ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

 • Czy aby złożyć pozew należy zamknąć polisę?

  Aby złożyć pozew, nie trzeba zamykać polisy. Kancelaria przygotowuje zarówno pozwy o zapłatę (polisa zamknięta), jak również pozwy o ustalenie (polisa aktywna). Aby móc stwierdzić do jakiego rodzaju pozwu kwalifikuje się Państwa sprawa, musimy dokonać analizy Państwa dokumentów.

 • Jaki jest termin przedawnienia roszczeń?

  10 lat od dnia, w którym ubezpieczenie na życie z UFK (polisolokata) zostało rozwiązane lub 10 lat (a od 9 lipca 2018 r. 6 lat) od dnia, w którym konsument mógł dowiedzieć się o tym, że jego polisolokata zawiera postanowienia abuzywne (niedozwolone). Termin ten badamy w odniesieniu do każdej indywidualnej sprawy zgłoszonej przez Państwa. Badanie jest bezpłatne.

 • Kiedy otrzymamy odpowiedz na wysłaną do Kancelarii wiadomość e-mail?

  Kancelaria odpowiada w terminie do 3 dni roboczych. W razie braku informacji z Kancelarii przez ten okres, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub ponowne wysłanie maila. Czasami zdarza się, że Państwa mail po prostu do nas nie dociera.

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.