Polityka prywatności strony www.lwb.com.pl

Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.lwb.com.pl jest Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00- 074), ul. Trębacka 4 (dalej „Kancelaria”).

Kancelaria informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), dane osobowe podane przez użytkownika strony www.lwb.com.pl (dalej „Użytkownik”) w formularzu kontaktowym lub w ofercie zatrudnienia w Kancelarii będą wykorzystywane jedynie w sposób wskazany w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz przez następujący okres:

  • udzielenia odpowiedzi na formularz kontaktowy wypełniony przez Użytkownika; podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez wypełnienie formularza oraz prawnie uzasadniony interes Kancelarii jakim jest komunikacja z Użytkownikami strony; dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
  • przedstawienia oferty świadczenia usług przez Kancelarię; podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez wypełnienie formularza oraz prawnie uzasadniony interes Kancelarii jakim jest komunikacja z Użytkownikami strony; dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
  • procesu rekrutacji; w razie złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez złożenie oferty zatrudnienia oraz prawnie uzasadniony interes Kancelarii jakim jest komunikacja z Użytkownikami strony; dane osobowe będą przetwarzane do końca aktualnie trwającej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa; dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres wskazany w przepisach prawa;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron; dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; dane będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane organom publicznym i podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawieranych z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych lub podmiotom współpracującym z Administratorem danych także na podstawie innych instrumentów prawnych.

Kancelaria nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej wycofania w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: lwb@lwb.com.pl lub poczty tradycyjnej pisząc pod adres: 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4.

Polityka dotycząca cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.