O Kancelarii.

Kancelaria LWB jest niekwestionowanym liderem na rynku kancelarii prawniczych od 2011 roku. Reprezentujemy klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

  • 2.400 – to liczba konsumentów którym do tej pory udało nam się pomóc
  • 32 miliony złotych – to kwota którą łącznie odzyskaliśmy dla klientów

Powstanie Kancelarii.

Kancelaria LWB została utworzona w 1997 r.

Kancelaria LWB została utworzona w 1997 r. Założycielki Anna Lengiewicz i Magdalena Wrońska już wówczas posiadały doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Wraz ze wspólniczką Agnieszką Berezowską uczestniczyły we wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski działając po stronie administracji państwowej oraz brały udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianami gospodarczymi i politycznymi w Polsce. Doradzały podczas procesu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa (m.in. KGHM Polska Miedź S.A.), prowadziły szkolenia dla ówczesnego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w zakresie prawa spółek.

Kancelaria LWB od chwili powstania miała swoją siedzibę w kamienicy Harendy na Trakcie Królewskim w Warszawie. W 1997 r. w Kancelarii pracowały tylko dwie osoby – wspólniczki Anna Lengiewicz i Magdalena Wrońska. Obecnie zespół Kancelarii liczy ponad dwadzieścia osób, w tym cztery wspólniczki – radcy prawni Anna Lengiewicz, Magdalena Wrońska oraz Agnieszka Berezowska (wspólnik od 1999 r.) i Dorota Kobylecka (wspólnik od 2007 r.).

Od momentu powstania Kancelaria świadczy doradztwo prawne zarówno dla podmiotów zagranicznych inwestujących w Polsce jak i dla polskich podmiotów gospodarczych, w tym spółek Skarbu Państwa. Prawnicy Kancelarii, na zlecenie Ministra Skarbu Państwa, uczestniczyli m.in. w sporządzaniu analiz prawnych Telekomunikacji Polskiej S.A., Banku Pekao S.A., PZU S.A., w procesie ich prywatyzacji.

Prawnicy Kancelarii obsługiwali transakcje na rynku nieruchomości oraz inwestycje budowlane. Prowadzili bieżącą obsługę prawną deweloperów, spółek z branży chemicznej, spółek telekomunikacyjnych, spółek energetycznych w sektorze energii odnawialnej i spółek prowadzących sprzedaż detaliczną w obiektach wielkopowierzchniowych.

W 2011 r. Kancelaria LWB rozpoczęła świadczenie obsługi prawnej w zakresie prawa ochrony konsumentów.

W 2015 r. Kancelaria LWB przeniosła swoją siedzibę do budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4, w Warszawie.

Kancelaria Dziś.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną

Dzisiaj Kancelaria LWB świadczy kompleksową obsługę prawną polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym. Naszymi Klientami są m.in. spółki deweloperskie, energetyczne, sieci handlowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz producenci dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych.

Oferujemy fachową pomoc prawną na każdym etapie obecności na rynku polskim – przy zakładaniu spółek, oddziałów i przedstawicielstw, w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej, w negocjacjach handlowych, transakcjach inwestycyjnych oraz przy nabywaniu akcji, udziałów lub przedsiębiorstw. Zespół Kancelarii specjalizuje się w doradztwie przy inwestycjach na rynku nieruchomości, w sektorze energetycznym oraz telekomunikacyjnym, a także w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców.

Szeroka wiedza prawnicza naszego zespołu poparta wieloletnią praktyką w obsłudze firm, pozwala nam rozumieć punkt widzenia przedsiębiorców i ich oczekiwania, a w konsekwencji łączyć prawne i biznesowe aspekty rozwiązań proponowanych naszym Klientom.

Wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych, reprezentując klientów w licznych sporach gospodarczych i administracyjnych, podążając za potrzebami naszych Klientów, wywołanymi m.in. trudną sytuacją gospodarczą.

Zapewniamy obsługę prawną w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, hebrajskim i rosyjskim. Stale współpracujemy z doświadczonym zespołem tłumaczy przysięgłych specjalizujących się w opracowywaniu tekstów o charakterze prawniczym i ekonomicznym.

Od 2011 r. Kancelaria LWB reprezentuje również osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami w sporach z podmiotami naruszającymi prawa konsumentów. Kancelaria prowadzi w tym zakresie negocjacje i sądowe postępowania grupowe, a także współpracuje z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów.

Kancelaria LWB regularnie uczestniczy w rankingu „Rzeczpospolita” – najlepsze firmy prawnicze w Polsce.

Współpraca z Izbami Gospodarczymi.

Zacieśniamy międzynarodową współpracę gospodarczą

Kancelaria LWB od początku swojej działalności aktywnie włącza się w inicjatywy mające na celu wspieranie współpracy gospodarczej Polski z innymi państwami oraz promocję Polski jako kraju o ugruntowanym i stabilnym systemie prawnym, zapewniającym bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Od 2005 r. Kancelaria jest członkiem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.

W sierpniu 2016 r. Kancelaria LWB współuczestniczyła w utworzeniu Polsko Izraelskiej Izby Gospodarczej. Anna Lengiewicz – partner zarządzający, została Prezesem Polsko Izraelskiej Izby Gospodarczej.

Regularnie uczestniczymy w organizowanych przez ww. Izby wydarzeniach mających na celu rozwój i zacieśnienie międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz wskazanie podmiotom polskim możliwości inwestycyjnych w Hiszpanii i w Izraelu, a przedsiębiorcom z tych krajów – perspektyw rozwoju ich działalności na terytorium Polski.

Współpraca z Izbami Gospodarczymi i przedstawicielstwami regionów jest doskonałą okazją dla firm członkowskich do wymiany doświadczeń, a także pozwala prezentować Polskę jako kraj, który warto uwzględnić podczas planowania rozwoju międzynarodowego.

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.