Informacje ogólne.

Szczegółowe informacje o pozwach znajdą Państwo na niniejszej stronie oraz w zakładkach z nazwami poszczególnych ubezpieczycieli.

Pozwy, które Kancelaria LWB składa przeciwko Towarzystwom ubezpieczeniowym dotyczą ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, tzw. polisolokat, w następujących kwestiach:

  1. opłat pobieranych od konsumentów, z ich rachunków prowadzonych przez ubezpieczyciela, w związku z wcześniejszym rozwiązaniem ubezpieczenia przez konsumenta; są to tzw.  opłaty likwidacyjne lub opłaty za wykup, dochodzone przez Kancelarię wraz z zawyżonymi opłatami administracyjnymi pobieranymi przez ubezpieczycieli,
  2. opłat transakcyjnych oraz opłat za zarządzanie, które były pobierane przez ubezpieczyciela „z góry”, z reguły przez pierwszych 6-7 miesięcy od zakupu polisolokaty,
  3. polisolokat, w których nastąpił istotny spadek wartości pieniędzy wpłaconych przez konsumenta;
  4. polisolokat,, w których ubezpieczyciel odmówił konsumentowi wypłaty środków z uwagi na ograniczenia wykupu przez FIZ, którego certyfikaty inwestycyjne były nabywane w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,
  5. polisolokat, w których wysokość ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosiła tylko 100,- złotych lub np. 1% wartości kwot wpłaconych przez konsumenta na poczet tego ubezpieczenia.

Kancelaria złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie 9 pozwów zbiorowych oraz kilkaset pozwów indywidualnych przeciwko ubezpieczycielom: AXA, SKANDIA, GENERALI, AEGON, EUROPA, OPEN LIFE o zapłatę lub o ustalenie że postanowienia umów ubezpieczenia są abuzywne.

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AEGON TU na Życie S.A. oraz przeciwko TU EUROPA S.A.

Pani Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AXA Życie TU S.A. oraz SKANDIA Życie TU S.A.

Pan Michał Wałachowski Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim podjął się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko Generali Życie T.U. S.A.

Pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych wsparła stanowisko konsumentów i złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie istotny pogląd w obydwu sprawach przeciwko SKANDIA Życie TU S.A. oraz w sprawie przeciwko AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W ocenie Pani Rzecznik postanowienia ogólnych warunków umów stosowane przez powyższych ubezpieczycieli pozbawiające konsumentów możliwości odzyskania swoich oszczędności – są sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumentów i tym samym stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

Wszystkie sprawy3,931
Ugody2,075
Wygrane sprawy
348
Przegrane sprawy5
W trakcie procesu1,503
Statystyki wszystkich spraw na dzień 29.06.2022

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.