Wróć do listy

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 15 czerwca 2022 roku, sygn. akt II C 1378/16

image/svg+xml
15 czerwca, 2022

TU Open Life będzie musiało zwrócić powodom – konsumentom wszystkie wypłacone pieniądze wraz z odsetkami. Jest to pierwszy wyrok sądu w sprawie ubezpieczenia na życie z UFK (polisolokat), po wyroku TSUE z 24 lutego 2022 r. wydanym w sprawach połączonych C-143/20 i C-213/20. Sąd pierwszej instancji potwierdził, że stosunki ubezpieczenia nawiązane z TU Open Life na podstawie dokumentacji produktowej (ogólne warunki umowy i regulamin UFK) są nieważne.

W regulaminach funduszy nie wskazano jakiejkolwiek charakterystyki aktywów, w które lokowane były środki UFK ani jasnych i precyzyjnych informacji na temat gospodarczego i prawnego charakteru aktywów, w które ubezpieczyciel lokował pieniądze wpłacane przez powodów tytułem składek na ubezpieczenia. TU Open Life w szczególności nie wyjaśniło powodom rzeczywistego poziomu ryzyka związanego z oferowanymi przez siebie produktami. Sąd również wskazał, że ubezpieczenia są nieważne bo TU Open Life przyznał sobie prawo  zmiany strategii inwestycyjnej lub likwidacji funduszu, nieobwarowane żadnymi wymogami. Przyznając sobie takie uprawnienie ubezpieczyciel przyznał sobie prawo do dowolnej zmiany elementów przedmiotowo istotnych umowy ubezpieczenia na życie z UFK.

Wyrok jest nieprawomocny. TU Open Life przysługuje prawo do wniesienia apelacji.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.