Wróć do listy

Wydanie kolejnych 2 wyroków w dniu 13 lipca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie na rzecz konsumentów.

image/svg+xml
13 lipca, 2022

W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie wydał kolejne 2 wyroki, w
których zasądził na rzecz powodów – konsumentów zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy, gdyż
stwierdził, że umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK (tzw. polisolokaty) TU Open Life objęte
tymi postępowaniami są nieważne („Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość”). Co
istotne wyroki dotyczą zwrotu dla konsumentów wszystkich wpłaconych przez nich pieniędzy, a nie
tylko zwrotu tzw. opłat likwidacyjnych, które były kroplą w morzu strat.

  1. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 13 lipca 2022 roku, sygn. akt II C 2/16 (w której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie zadał pytanie prejudycjalne TSUE w sprawie C-213/20)
  2. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 13 lipca 2022 roku, sygn. akt II C 492/20

W ustnych motywach uzasadnienia wyroków Sąd wskazał m.in., że umowy ubezpieczenia są
nieważne, ponieważ w dokumentacji produktowej, wzorcach przekazywanych konsumentom –
regulaminach funduszy, warunkach ubezpieczenia TU Open Life nie wskazało charakterystyki
aktywów, w które lokowane były środki UFK. Pozwany TU Open Life nie wskazał jasnych i
precyzyjnych informacji na temat gospodarczego i prawnego charakteru tych aktywów, powodując w
konsekwencji, że świadczenie ubezpieczyciela nie zostało określone w umowie w sposób
jednoznaczny. Ubezpieczyciel nie wyjaśnił również konsumentom rzeczywistego poziomu ryzyka
inwestycyjnego związanego z oferowanymi przez siebie produktami, nie zawarł informacji, które by
pozwoliły na podjęcie przez konsumenta świadomej decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.

W ocenie Sądu powyższe spowodowało, że nieważne są ubezpieczenia konsumentów – powodów, a
TU Open Life ma zwrócić konsumentom bezpodstawnie pobrane wszystkie pieniądze wpłacone na
ubezpieczenie.
Wydając wyroki Sąd uwzględnił wyrok TSUE z 24 lutego 2020 roku sprawach połączonych C-143/20 i
C-213/20.
Wyroki są nieprawomocne. TU Open life przysługuje wniesienie apelacji.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.