Wróć do listy

W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie wydał kolejnych 7 wyroków

image/svg+xml
22 czerwca, 2022

W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie wydał kolejnych 7 wyroków, w których zasądził na rzecz powodów – konsumentów zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy, gdyż stwierdził, że umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK (tzw. polisolokaty)  TU Open Life i TU Europa objęte tymi postępowaniami są nieważne. Co istotne wyroki dotyczą zwrotu dla konsumentów wszystkich wpłaconych przez nich pieniędzy, a nie tylko zwrotu tzw. opłat likwidacyjnych, które były kroplą w morzu strat.

  1. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt II C 1771/18,
  2. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt II C 1758/18,
  3. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt II C 1782/18,
  4. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt II C 3259/17,
  5. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt II C 1769/18,
  6. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt II C 1689/18,
  7. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1703/21;

We wszystkich ww. wyrokach Sąd stwierdził nieważność umów ubezpieczenia na życie i dożycie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i zasądził na rzecz powodów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich pieniędzy na ubezpieczenie. Umowy dotyczyły tzw. polisolokat TU Europa i TU Open Life.

W ustnych motywach uzasadnienia wyroków Sąd wskazał m.in., że umowy ubezpieczenia są nieważne ponieważ w dokumentacji produktowej, wzorcach przekazywanych konsumentom – regulaminach funduszy, warunkach ubezpieczenia, TU Europa i TU Open Life nie wskazały charakterystyki aktywów, w które lokowane były środki UFK. Pozwany TU Open Life i pozwany TU Europa nie wskazały jasnych i precyzyjnych informacji na temat gospodarczego i prawnego charakteru tych aktywów, powodując w konsekwencji że świadczenie ubezpieczyciela nie zostało określone w umowie w sposób jednoznaczny. Żaden z ubezpieczycieli nie wyjaśnił również konsumentom rzeczywistego poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z oferowanymi przez siebie produktami, nie zawarł informacji, które by pozwoliły na podjęcie przez konsumenta świadomej decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.

W ocenie Sądu  powyższe spowodowało, że nieważne są ubezpieczenia konsumentów – powodów, a TU Europa i TU Open Life mają zwrócić konsumentom bezpodstawnie pobrane wszystkie pieniądze.

Wydając wyroki Sąd uwzględnił wyrok TSUE z 24 lutego 2020 roku sprawach połączonych C-143/20 i C-213/20.

Wyroki są nieprawomocne. TU Europa i TU Open life przysługuje wniesienie apelacji

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.