• Doradzamy w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia.
  • Pomagamy w wyborze najdogodniejszej formy zatrudniania pracowników.
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy zlecenia i o dzieło oraz umowy z agencjami pracy tymczasowej.
  • Dbamy o prawidłowe przygotowanie wewnątrzzakładowych regulaminów i porozumień.
  • Doradzamy w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji zatrudnienia.
  • Pomagamy w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.
  • Reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami pracy.