Wróć do listy

Zamówienia publiczne

  1. Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Doradzamy w organizacji przetargów, w tym weryfikujemy ogłoszenia o zamówieniach publicznych i konsultujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
  3. Wyjaśniamy procedury przetargowe, a także przygotowujemy oferty, pisma i dokumentację przetargową.
  4. Analizujemy pod względem prawnym prawidłowość przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; opiniujemy zasadność wnoszenia protestów, odwołań i skarg, jak również przygotowujemy ich projekty.
  5. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
  6. Sporządzamy opinie prawne dotyczące problematyki związanej ze stosowaniem i interpretowaniem Prawa zamówień publicznych.
  7. Stale analizujemy orzeczenia zespołu arbitrów oraz sądów powszechnych, dzięki czemu Klienci mogą uzyskać raporty i ekspertyzy dotyczące najnowszych tendencji i poglądów w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej na:

Wyślij wiadomość.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.