Wróć do listy

Prawo energetyczne

  1. Prowadzimy obsługę prawną firm prowadzących działalność w branży energetycznej, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii;
  2. Obsługujemy inwestycje energetyczne w zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska (w tym: decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia zintegrowane, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych);
  3. Sporządzamy analizy praw własności gruntów na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni oraz infrastruktury energetycznej;
  4. Regulujemy stan prawny gruntów;
  5. Przygotowujemy umowy zabezpieczające prawa do gruntów;
  6. Uczestniczymy w procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  7. Uczestniczymy w negocjacjach warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz sprzedaży zielonej energii;
  8. Opiniujemy umowy przyłączeniowe z zakładami energetycznymi;
  9. Pomagamy w uzyskiwaniu koncesji;
  10. Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki lub przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Dowiedz się więcej na:

Wyślij wiadomość.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.