• Prowadzimy sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa energetycznego, a także
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed wszystkimi organami administracji rządowej i samorządowej.
  • Występujemy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.