Wróć do listy

Spory sądowe, arbitraż

  1. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności gospodarczego, reprywatyzacji, ochrony dóbr osobistych, prawa pracy, ochrony praw autorskich, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego.
  2. Dochodzimy roszczeń pieniężnych i niepieniężnych w tym roszczeń odszkodowawczych.
  3. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych oraz upadłościowych i naprawczych.
  4. Pomagamy w ugodowym rozwiązaniu sporów, uczestniczymy w mediacjach.
  5. Występujemy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
  6. Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, przed sądami arbitrażowymi oraz przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dowiedz się więcej na:

Wyślij wiadomość.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.