Wróć do listy

Nieruchomości, inwestycje budowlane

 1. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną nabywania i zbywania nieruchomości oraz realizacji inwestycji budowlanych.
 2. Sporządzamy analizy prawne nieruchomości; badaniem obejmujemy zarówno tytuł prawny do nieruchomości, jak i obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, zagadnienia związane z ochroną środowiska, ochroną zabytków, kwestie administracyjne i podatkowe.
 3. Badamy zasadność roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowawczych, a także prowadzimy w tym zakresie postępowania.
 4. Regulujemy stan prawny nieruchomości.
 5. Odzyskujemy wywłaszczone nieruchomości.
 6. Uczestniczymy w procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Pomagamy uzyskać decyzje administracyjne niezbędne w procesie inwestycyjnym.
 8. Przygotowujemy umowy kupna i sprzedaży nieruchomości, umowy leasingu, dzierżawy i najmu.
 9. Bierzemy udział w negocjacjach z bankami, dotyczącymi finansowania inwestycji.
 10. Świadczymy pomoc prawną przy zawieraniu umów z architektami i wykonawcami.
 11. Przygotowujemy umowy rezerwacyjne, deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali.
 12. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych, w tym: w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, z wykonawcami robót budowlanych, deweloperami.

Dowiedz się więcej na:

Wyślij wiadomość.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.