W dniu 10 sierpnia 2018r. odbyło się posiedzenie Sądu Najwyższego dotyczące terminu przedawnienia roszczeń z polis na życie z UFK. Z radością informujemy, że sąd podjął uchwałę, w której stwierdził, że roszczenie o zwrot pobranych opłat za wykup przedawnia się z upływem 10-letniego terminu. Jest to rozstrzygnięcie w pełni korzystne dla konsumentów.