• Doradzamy Klientom w zakresie praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także w zakresie nowych technologii i prawa Internetu.
  • Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy:
  • umowy sprzedaży praw autorskich,
  • umowy licencyjne i franszyzowe,
  • umowy transferu nowych technologii,
  • umowy z architektami,
  • umowy sponsoringu.
  • Doradzamy w zakresie ochrony i obrotu patentami, know-how, domenami i znakami towarowymi.
  • Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu ochrony praw autorskich.