Wróć do listy

Kolejny pozew przeciwko AXA został złożony.

image/svg+xml
25 marca, 2015

Kancelaria, działająca w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, pani Longiny Kaczmarek, złożyła kolejny pozew zbiorowy przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (AXA) o ustalenie, że zapisy Ogólnych Warunków Umów dotyczące pobierania przez AXA od konsumentów – członków grupy opłat likwidacyjnych są bezskuteczne i nie wiążą członków grupy. W imieniu każdego z członków grupy wniesione zostało również roszczenie, które zostało oparte na nieważności umów ubezpieczenia na życie z UFK zawartych przez członków grupy z AXA. Żądania pozwu dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi o nazwach: Plan Inwestycyjny AXA, Plan Inwestycyjny AXA Plus, Plan Inwestycyjny AXA Premia, Plan Inwestycyjny Regularian, Plan Inwestycyjny Systematicus.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.