Pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko TU EUROPA został rozszerzony o nowych członków grupy i liczy łącznie 570 osób.