Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin rozprawy na dzień 18, 19 oraz 20 października 2017 r.