• Sporządzamy analizy prawne zasadności roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dekretowych do nieruchomości warszawskich.
  • Występujemy do odpowiednich organów o sporządzenie kwerendy posiadanych akt dotyczących danej nieruchomości.
  • Prowadzimy badania archiwalne w zakresie wpisów do zamkniętych ksiąg hipotecznych.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych w zakresie reprywatyzacji.