• Doradzamy przedsiębiorcom przy tworzeniu spółek oraz w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej.
 • Sporządzamy i negocjujemy projekty umów/ statutów spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń.
 • Przygotowujemy projekty pełnomocnictw niezbędnych do utworzenia nowych podmiotów.
 • Prowadzimy czynności rejestracyjne w rejestrach publicznych: Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym.
 • Sporządzamy analizy prawne (due diligence) spółek i ich przedsiębiorstw.
 • Pomagamy w transakcjach zakupu i sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw spółek oraz ich majątku.
 • Tworzymy ramy współpracy udziałowców oraz akcjonariuszy (shareholders agreement), a także reprezentujemy wspólników spółek w przypadku sporów wewnętrznych.
 • Przygotowujemy regulaminy pracy zarządów i innych organów spółek.
 • Zapewniamy obsługę prawną organów osób prawnych (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników).
 • Przygotowujemy protokoły zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń oraz protokoły posiedzeń rad nadzorczych i innych organów.
 • Przygotowujemy uchwały organów spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 • Przeprowadzamy zmiany umów/ statutów spółek, fundacji oraz stowarzyszeń.
 • Przeprowadzamy procesy łączenia, przekształcenia, podziału i likwidacji spółek.
 • Zakładamy i obsługujemy oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych.
 • Zapewniamy obsługę prawną stowarzyszeniom i fundacjom.