Dnia 27 kwietnia 2017r. Sąd odroczył publikację wyroku w pozwie zbiorowym przeciwko Generali. Sąd wyznaczył nowy termin ogłoszenia wyroku na 10 maja 2017r., godz. 15.15, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Al. Solidarności 127, sala nr 124.