W dniu 19 kwietnia 2017 r. na łamach gazety „Rzeczpospolita” Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o zapłatę (polisy zamknięte) oraz wyznaczył ostateczny termin na przystąpienie do grupy.

Do postępowania zbiorowego przeciwko AXA Życie TU S.A. o zapłatę, w którym konsumenci żądają zwrotu pobranych opłat likwidacyjnych, można przystępować w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia. TERMIN NA PRZYSTĄPIENIE DO POZWU UPŁYWA W DNIU 19 LIPCA 2017r. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia Kancelaria powinna otrzymać Państwa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie tego terminu jest niedopuszczalne.

Oświadczenia o przystąpieniu do grupy oraz dokumenty prosimy przysyłać pocztą – listem poleconym albo składać osobiście pod adresem:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

Kancelaria jest czynna w godzinach od 9 do 18 od poniedziałku do piątku. W celu otrzymania druku oświadczenia o przystąpieniu do grupy oraz w celu weryfikacji, czy Państwa sprawa kwalifikuje się do pozwu zbiorowego, uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://lwb.com.pl/lwb_4/polisolokaty/axa-pozew-o-zaplate-i/  lub przeslanie maila na adres przywiazanidopolisy@lwb.com.pl lub przesłanie zgłoszenia pocztą – listem poleconym pod ww. adres Kancelarii.

Samo wypełnienie formularza nie skutkuje przystąpieniem do pozwu zbiorowego!

Kontakt w sprawie:

tel. 723 452 562 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00)

tel. 22 826 30 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 18.00)

Skan tekstu ogłoszenia prasowego z dnia 19 kwietnia 2017 r.