• Zapewniamy kompleksową obsługę prawną nabywania i zbywania nieruchomości oraz realizacji inwestycji budowlanych.
 • Sporządzamy analizy prawne nieruchomości; badaniem obejmujemy zarówno tytuł prawny do nieruchomości, jak i obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, zagadnienia związane z ochroną środowiska, ochroną zabytków, kwestie administracyjne i podatkowe.
 • Badamy zasadność roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowawczych, a także prowadzimy w tym zakresie postępowania.
 • Regulujemy stan prawny nieruchomości.
 • Odzyskujemy wywłaszczone nieruchomości.
 • Uczestniczymy w procesach uchwalania studiów uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Pomagamy uzyskać decyzje administracyjne niezbędne w procesie inwestycyjnym.
 • Przygotowujemy umowy kupna i sprzedaży nieruchomości, umowy leasingu, dzierżawy i najmu.
 • Bierzemy udział w negocjacjach z bankami, dotyczącymi finansowania inwestycji.
 • Świadczymy pomoc prawną przy zawieraniu umów z architektami i wykonawcami.
 • Przygotowujemy umowy rezerwacyjne, deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych, w tym: w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, z wykonawcami robót budowlanych, deweloperami.