• Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy:
 • umowy licencyjne,
 • umowy na emisję programów i reklam,
 • umowy wynajmu powierzchni i nośników reklamowych,
 • umowy na przygotowywanie kampanii reklamowych,
 • umowy na wykonanie projektów graficznych,
 • umowy z producentami i artystami – wykonawcami,
 • umowy sponsoringowe.
 • Doradzamy w projektach zakładających wykorzystanie wizerunku.
 • Opracowujemy regulaminy serwisów WWW.
 • Pomagamy przy ustalaniu prawnych form współpracy z wydawcami prasy, nadawcami telewizyjnymi i radiowymi oraz providerami internetowymi.
 • Oceniamy prawidłowość proponowanych form promocji i reklamy produktów oraz marki Klienta z uwagi na ograniczenia prawne reklamy określonych typów produktów i usług.
 • Przygotowujemy regulaminy organizowanych przez Klientów akcji promocyjnych, konkursów, loterii, programów lojalnościowych.