• Przygotowujemy kompleksowe analizy i opinie prawne dotyczące planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Udzielamy porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji.
  • Przygotowujemy strukturę prawną planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych i oczekiwań przedsiębiorców.
  • Sporządzamy projekty umów.
  • Zabezpieczamy prawnie interesy Klientów.
  • Prowadzimy negocjacje handlowe.