SKANDIA.

Pozew zbiorowy o ustalenie

Polisy aktywne

Postępowanie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Przyjmujemy zgłoszenia do postępowań indywidualnych, jeśli posiadasz aktywną polisę i chciałbyś dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

  • Produkty objęte pozwem

  • Przebieg procesu

—-

—-