OPEN LIFE.

Aktualnie przyjmujemy do postępowań indywidualnych, jeśli posiadasz zamkniętą polisę i chciałbyś złożyć roszczenie, prześlij nam swoje dokumenty do bezpłatnej analizy za pomocą formularza.

 • Produkty

 • Czego żądamy

 • Wymagane dokumenty

 • Zgłoś polisę do pozwu

Pozwy dotyczą umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, sprzedawanych przez – Getin Bank, Open Finance, Idea Bank i inne podmioty, w tym banki (np. przy zawieraniu przez Państwa umowy kredytu lub przy zakładaniu lub likwidacji lokaty w banku), o następujących nazwach:

 • Kwartalny Profit, tzw. kwartały
 • Kwartalny Profit Plus, tzw. kwartały
 • Światowe Bogactwa, tzw. kwartały
 • Światowe Rynki, tzw. kwartały
 • Better Future
 • Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie
 • Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro
 • Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość
 • Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość Plus
 • Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie
 • Symfonia Zysków
 • Dziesięciokrotka
 • Genesis
 • Plan Regularnego Oszczędzania Gemini
 • Plan Regularnego Oszczędzania Gemini Plus
 • Inwestycja Kapitał na Przyszłość
 • Noble Investment Plan

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Pozwy dotyczą osób, które zrezygnowały ze stosunku ubezpieczenia.

W pozwie żądamy od OPEN LIFE:

 • zwrotu kwoty równej różnicy pomiędzy kwotami wpłaconych składek a kwotą wypłaconą Państwu w związku z rezygnacją ze stosunku ubezpieczenia, z uwagi na nieważność stosunku ubezpieczenia, oraz
  • dodatkowo, na wypadek jeżeli sąd nie uwzględni pierwszego roszczenia, żądamy zwrotu kwot pobranych jako opłata za zarządzanie lub jako opłata administracyjna oraz zwrotu kwoty pobranej w związku z rozwiązaniem stosunku ubezpieczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne?

 1. Certyfikat.
 2. Deklaracja przystąpienia (Deklaracja zgody) – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 3. Informacja, czy polisa jest aktywna czy zamknięta.
 4. Informacja, czy polisa jest powiązana z kredytem.
 5. Państwa adres e-mail i numer telefonu.
 6. Dokument potwierdzający rozwiązanie polisy.

Wyślij wiadomość.

Czy polisa jest nadal aktywna?

Prześlij plik

Kliknij lub przesuń i upuść plik


Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.