Anna Lengiewicz

+48 22 826 30 33

Radca prawny, Wspólnik Zarządzający – Założyciel Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doradzała podczas procesu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Uczestniczyła w sporządzeniu analiz prawnych wielu podmiotów gospodarczych, w tym spółek Skarbu Państwa takich jak KGHM Polska Miedź S.A., Telekomunikacja Polska SA, Bank Pekao SA.

Działając po stronie administracji państwowej uczestniczyła we wprowadzaniu do Polski pierwszych firm zagranicznych w latach 1990 – 1991.

Przez wszystkie lata swojej pracy zawodowej współpracowała z podmiotami zagranicznymi, zdobywając ogromne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w działalności inwestycyjnej podmiotów zagranicznych w Polsce.

Współuczestniczyła w utworzeniu Polsko Izraelskiej Izby Gospodarczej. Od sierpnia 2016 r. partner zarządzający oraz Prezes Polsko Izraelskiej Izby Gospodarczej.

Posiada duże doświadczenie w prawie telekomunikacyjnym, uczestniczyła w opiniowaniu i negocjowaniu umów nabycia specjalistycznych systemów i urządzeń telekomunikacyjnych dla największego operatora sektora telekomunikacyjnego w Polsce, obecnie opiniuje i negocjuje warunki ramowych umów o świadczenie specjalistycznych usług telekomunikacyjnych dla Klientów.

Jest ekspertem w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i procesu budowlanego.

Specjalizuje się w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych, w tym umów kredytowych i umów zabezpieczeń. Reprezentuje spółki deweloperskie w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Uczestniczy jako moderator i wykładowca w krajowych i międzynarodowych sympozjach i konferencjach dotyczących prawa nieruchomości.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.