Wróć do listy

Pozew zbiorowy przeciwko OPEN LIFE został złożony.

image/svg+xml
1 czerwca, 2015

Kancelaria LWB, działająca w imieniu Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kołobrzegu, złożyła pozew zbiorowy przeciwko Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (dalej „TU Open Life”), dotyczący grupowych umów ubezpieczenia na życie z UFK.

W imieniu każdego z członków grupy wniesione zostały trzy roszczenia, z których pierwsze zostało oparte na nieważności stosunków ubezpieczenia pomiędzy członkami grupy a ww. ubezpieczycielem oraz nieważności umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez TU Open Life, a jej spółkami z grupy Getin (Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A., Open Finance S.A., HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. kom.) i dotyczy zwrotu wszystkich wpłaconych składek. Drugie i trzecie żądanie pozwu, zgłoszone na wypadek, gdyby Sąd nie uwzględnił pierwszego roszczenia dotyczy zwrotu kwot pobranych bez podstawy prawnej przez TU Open Life w związku z rezygnacją przez członków grupy z ubezpieczenia oraz zwrotu kwot pobranych przez TU Open Life tytułem opłaty administracyjnej (opłaty za zarządzanie).

W dniu złożenia pozwu grupa liczy 144 osoby, a wysokość dochodzonych roszczeń przekracza 3,5 miliona złotych. Pozew będzie rozszerzany o nowych członków grupy posiadających ubezpieczenia na życie z UFK o nazwach:

  • Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość,
  • Plan Oszczędnościowy Stabilne Oszczędzanie,
  • Symfonia Zysków,
  • Dziesięciokrotka,
  • Genesis,
  • Plan Regularnego Oszczędzania Gemini,
  • Inwestycja Kapitał na Przyszłość,
  • Noble Investment Plan.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.