Wróć do listy

Pozew zbiorowy przeciwko AXA złożony.

image/svg+xml
18 czerwca, 2014

Kancelaria, działająca w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, złożyła pozew zbiorowy przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W imieniu każdego z członków grupy wniesione zostały dwa roszczenia, z których pierwsze zostało oparte na nieważności umów ubezpieczenia na życie UFK zawartych przez członków grupy z ww. ubezpieczycielem, a drugie z żądań dotyczyło zwrotu kwot pobranych przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. tytułem opłaty likwidacyjnej. Na dzień złożenia pozwu grupa liczy 122 osoby. Żądania pozwu dotyczą umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi o nazwach: Plan Inwestycyjny AXA, Plan Inwestycyjny AXA Plus, Plan Inwestycyjny AXA Premia, Plan Inwestycyjny Profit, Plan Inwestycyjny Regularian, Plan Inwestycyjny Systematicus.

Czytaj także: http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11046.asp

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.