Wróć do listy

Pozew przeciwko TU Europa pozwem grupowym (polisy zamknięte).

image/svg+xml
8 kwietnia, 2016

Z radością informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości uwzględnił zażalenie złożone w imieniu powoda przez radców prawnych z Kancelarii LWB i prawomocnie postanowił, że pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. (dalej „TU EUROPA”) będzie rozpoznawany w postępowaniu grupowym.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd jako pozew grupowy.

Do pozwu mogą dołączać osoby, które przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK i które zrezygnowały z ubezpieczenia.

Pozew dotyczy ubezpieczeń, w których ubezpieczycielem było TU EUROPA a ubezpieczającymi byli m.in. Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., TC Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.; HB Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Sp. k.

Powodem w sprawie, reprezentantem grupy konsumentów, jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Pani Małgorzata Rothert, zastępowana przed sądem przez radców prawnych z Kancelarii Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy.

Pozew dotyczy następujących produktów TU EUROPA:

 • Libra I
 • Libra II
 • Libra III
 • Pareto
 • Pareto II
 • Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
 • Plan Oszczędnościowy Bezpieczne Oszczędzanie
 • Stabilny Plan Oszczędnościowy
 • Pareto Millenium.

Członkowie grupy domagają się od TU EUROPA:

 • zwrotu kwot równych wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone przez TU EUROPA wobec nieważności ubezpieczenia; a na wypadek gdyby Sąd nie uwzględnił tego roszczenia, żądają:
 • zwrotu kwot pobranych jako: opłata likwidacyjna oraz opłata administracyjna (opłata za zarządzanie).

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.