Wróć do listy

Pismo do UOKiK o naruszeniach przez AXA.

image/svg+xml
20 października, 2014

Kancelaria zawiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o stosowaniu przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W ocenie Kancelarii ww. ubezpieczyciel naruszył art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 4 ust. 1 i 2, 8 ust. 1 i 2 oraz 9 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, poprzez:

  • nieudzielanie konsumentom odpowiedzi na prośby o przesłanie rozliczeń polis (umów ubezpieczenia na życie z UFK, które zostały rozwiązane), które to działanie miało na celu nakłonienie konsumentów do zaniechania dochodzenia od AXA roszczeń o zwrot pobranych opłat likwidacyjnych;
  • żądanie od konsumentów działających samodzielnie, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, wskazania podstawy prawnej prośby o przedstawienie rozliczenia, o którym mowa powyżej

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.