Wróć do listy

Pismo do Prezesa UOKiK w sprawia naruszeń przez AXA.

image/svg+xml
24 września, 2014

Kancelaria wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zawiadomieniem o stosowaniu przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W ocenie Kancelarii ww. ubezpieczyciel naruszył art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez:

  • oferowanie konsumentom umów ubezpieczenia na życie z UFK na podstawie OWU zawierających niedozwolone postanowienia umowne,
  • stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, poprzez wywoływanie u konsumentów mylnego przekonania, że: (i) muszą kontynuować umowę ubezpieczenia na życie z UFK przez oznaczony przez ubezpieczyciela czas, pomimo ustawowego prawa do jej wypowiedzenia w każdym czasie, oraz że (ii) w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia) takiej umowy konsument nie będzie miał prawa domagać się od ubezpieczyciela wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na ich rachunku prowadzonym przez zakład ubezpieczeń.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.