Wróć do listy

Pismo do Prezesa UOKiK. Obrona interesów konsumentów.

image/svg+xml
14 maja, 2014

W dniach 7 oraz 14 maja 2014r. Kancelaria wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zawiadomieniami o stosowaniu przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: AEGON), SKANDIA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: SKANDIA) oraz GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: GENERALI) praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W ocenie Kancelarii ww. ubezpieczyciele naruszyli art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez:

  • oferowanie konsumentom umów ubezpieczenia na życie z UFK na podstawie OWU zawierających niedozwolone postanowienia umowne,
  • stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, poprzez wywoływanie u konsumentów mylnego przekonania, że: (i) muszą kontynuować umowę ubezpieczenia na życie z UFK przez oznaczony przez ubezpieczyciela czas, pomimo ustawowego prawa do jej wypowiedzenia w każdym czasie, oraz że (ii) w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia) takiej umowy konsument nie będzie miał prawa domagać się od ubezpieczyciela wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na ich rachunku prowadzonym przez zakład ubezpieczeń,
  • stosowanie przez AEGON nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w ww. przepisach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, polegających na kierowaniu przez AEGON do konsumentów pism zawierających wprowadzającą w błąd informację, ubezpieczyciel ten, na podstawie Uchwały zarządu z dnia z dnia 27 sierpnia 2012 r. ma prawo pobierania od konsumentów opłaty likwidacyjnej w jednostronnie ustalanej przez AEGON wysokości,
  • stosowanie przez SKANDIA i GENERALI nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w ww. przepisach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, polegających na kierowaniu do konsumentów pism zawierających wprowadzającą w błąd informację, że działania tych ubezpieczycieli polegające na zabraniu konsumentom do 100% ich oszczędności, opierają się na przepisach prawa.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.