Wróć do listy

Ostateczny termin na przystąpienie do pozwu zbiorowego vs. GENERALI.

image/svg+xml
3 czerwca, 2015

W dniu 30 czerwca 2015 r. na łamach Gazety Wyborczej Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko GENERALI. Pozew dotyczy osób, które rozwiązały umowy ubezpieczenia na życie z UFK i które dochodzą od Generali zwrotu opłaty za wykup.

Do postępowania zbiorowego przeciwko GENERALI można przystępować w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania ogłoszenia. Termin na przystąpienie do pozwu upływa w dniu 30 lipca 2015 r. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia Kancelaria powinna otrzymać Państwa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie tego terminu jest niedopuszczalne.

W celu weryfikacji, czy Państwa sprawa kwalifikuje się do pozwu zbiorowego oraz w celu otrzymania druku oświadczenia o przystąpieniu do grupy uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie.

Samo wypełnienie formularza nie skutkuje przystąpieniem do pozwu zbiorowego!

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.