Wróć do listy

Ostateczny termin na przystąpienie do pozwu – TU Skandia.

image/svg+xml
24 grudnia, 2016

24 grudnia 2016 r. – ostateczny termin wyznaczony przez Sąd na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko SKANDIA o ustalenie (polisy aktywne).

Oświadczenia o przystąpieniu do grupy wraz z dokumentami prosimy przysyłać pocztą – listem poleconym albo składać osobiście pod adresem:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

W celu weryfikacji, czy Państwa sprawa kwalifikuje się do pozwu zbiorowego oraz w celu otrzymania druku oświadczenia o przystąpieniu do grupy, uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie lub przesłanie maila na adres przywiazanidopolisy@lwb.com.pl lub przesłanie zgłoszenia pocztą – listem poleconym pod ww. adres Kancelarii.

Samo wypełnienie formularza nie skutkuje przystąpieniem do pozwu zbiorowego!

W dniu 24 października 2016 r. na łamach Gazety Wyborczej Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko Skandia Życie TU S.A. (obecnie Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group), (zwane dalej „SKANDIA”). Pozew dotyczy osób – konsumentów, które zawarły ze SKANDIA umowy ubezpieczenia na życie z UFK na czas określony od 15 do 30 lat, które nie rozwiązały ww. umów i które dochodzą:

  1. ustalenia przez Sąd, że stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą członków grupy postanowienia dotyczące wysokości kwot, które mają być wypłacone członkom grupy i kwot, które mają być pobrane od członków grupy w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia na życie z UFK oraz
  2. ustalenia, że w przypadku rozwiązania umów ubezpieczenia SKANDIA będzie zobowiązana do wypłaty członkom grupy kwot równych wartości ich rachunków polisy.

Do postępowania zbiorowego przeciwko SKANDIA można przystępować w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia. Termin na przystąpienie do pozwu upływa w dniu 24 grudnia 2016 r. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia Kancelaria powinna otrzymać Państwa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie tego terminu jest niedopuszczalne.

Skan tekstu ogłoszenia prasowego z dnia 24 października 2016 r.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.