Wróć do listy

Ostateczny termin na przystąpienie do pozwu – TU Europa (zapłata).

image/svg+xml
30 stycznia, 2017

30 stycznia 2017r. – ostatecznym terminem wyznaczonym przez Sąd na przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko TU EUROPA o zapłatę (polisy zamknięte).

Oświadczenia o przystąpieniu do grupy wraz z dokumentami prosimy przysyłać pocztą – listem poleconym albo składać osobiście pod adresem:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

W celu weryfikacji, czy Państwa sprawa kwalifikuje się do pozwu zbiorowego oraz w celu otrzymania druku oświadczenia o przystąpieniu do grupy, uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie lub przesłanie maila na adres przywiazanidopolisy@lwb.com.pl lub przesłanie zgłoszenia pocztą – listem poleconym pod ww. adres Kancelarii.

Samo wypełnienie formularza nie skutkuje przystąpieniem do pozwu zbiorowego!

W dniu 30 listopada 2016r. na łamach gazety „Rzeczpospolita” Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko TU EUROPA. Pozew dotyczy osób – konsumentów, które przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK, które zrezygnowały z ubezpieczenia i które dochodzą:

  • zwrotu kwoty równej wpłaconym składkom pomniejszonej o kwoty wypłacone przez TU EUROPA oraz dodatkowo jeżeli sąd nie uwzględni tego roszczenia:
    • zwrotu kwot pobranych jako opłata likwidacyjna oraz opłata administracyjna (opłata za zarządzanie).

Do postępowania zbiorowego przeciwko TU EUROPA (polisy zamknięte) można przystępować w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia. Termin na przystąpienie do pozwu upływa w dniu 30 stycznia 2017 r. Oznacza to, że najpóźniej do tego dnia Kancelaria powinna otrzymać Państwa pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie tego terminu jest niedopuszczalne.

Skan tekstu ogłoszenia prasowego z dnia 30 listopada 2016 r.

Dowiedz się więcej na:

Bezpłatna konsultacja.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Twoja wiadomość nie została dostarczona. Spróbuj ponownie.