20 lipca 2017 r. zostało złożone pismo o rozszerzeniu grupy o 113 osób – grupa liczy 455 osób, a wysokość dochodzonych roszczeń wynosi ponad 8 milionów złotych.