Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 2 grudnia 2016 r., na którym rozstrzygnie kwestię rozpoznania sprawy przeciwko TU Open Life o zapłatę w postępowaniu grupowym.