Magdalena Wrońska

Radca prawny, Wspólnik – Założyciel Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1994 r. odbyła staż w amerykańskiej kancelarii Hughes & Luce w Dallas w Teksasie.

Doradzała podczas procesu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. W latach 1996 – 1997 uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad pakietem ustaw o reformie systemu emerytalnego i opiniowaniu na zlecenie Ministra Przekształceń Własnościowych umów zbycia akcji w spółkach Skarbu Państwa. Prowadziła wykłady z prawa korporacyjnego i cywilnego dla pracowników ówczesnego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych oraz dla kadry zarządzającej prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych

Uczestniczyła w sporządzeniu analiz prawnych wielu podmiotów gospodarczych, w tym spółek Skarbu Państwa takich jak KGHM Polska Miedź S.A., Telekomunikacja Polska SA, Bank Pekao SA.

Posiada duże doświadczenie w prawie telekomunikacyjnym, współtworzyła pierwsze niezależne spółki – operatorów telekomunikacyjnych, oraz regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek energetycznych – zwłaszcza w sektorze energii odnawialnej. Zajmuje się również obsługą prawną procesu nabywania nieruchomości oraz pomocą prawną przy prowadzeniu inwestycji.

Języki: polski, angielski

e-mail: m.wronska@lwb.com.pl

Magdalena Wrońska

  • Category