Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:

Nazwa produktu:

Czy polisa jest nadal aktywna:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) w celu świadczenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym moich roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w związku z zawartą/zawartymi przeze mnie umową/umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c. („LWB”) z siedzibą w Warszawie (00-074 Warszawa) przy ul. Trębackiej 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób dochodzących lub zamierzających dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w związku z zawartymi przez te osoby umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub przystąpieniem do takiej umowy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osobę, której dotyczą, dobrowolnie, jednak brak zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie tej zgody skutkuje niemożnością świadczenia pomocy prawnej przez LWB na rzecz tej osoby.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 723 452 562
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Postępowanie zostało zakończone.

Produkty zawierające niedozwolone postanowienia objęte pozwem przeciwko AXA:

  • Plan Inwestycyjny AXA
  • Plan inwestycyjny AXA Premia
  • Plan Inwestycyjny AXA Profit
  • Plan Inwestycyjny Regularian
  • Plan Inwestycyjny Systematicus
  • Plan Inwestycyjny AXA Plus
  • Plan Inwestycyjny VIP
  • Plan Inwestycyjny Profit Sieć Sprzedaży Expander sp. z o.o.

Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem przeciwko AXA:

„Opłata likwidacyjna

Rok Polisy Wysokość opłaty likwidacyjnej
1 2,0 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*
2 2,0 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*
3 1,5 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy
4 1,5 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy
5 1,5 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy
6 1,4 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy
7 1,2 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy
8 1,0 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy
9 0,8 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy
10 0,6 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy
od 11 0,0 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy

* Jeżeli wartość podstawowa polisy jest niższa od należnej opłaty likwidacyjnej, Towarzystwo pobiera opłatę likwidacyjną w wysokości podstawowej polisy.”

***

Opłata likwidacyjna Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Wysokość opłaty likwidacyjnej
Rok Polisy (wielokrotność składki podstawowej należnej za pierwszy rok polisy)
1 2,0* 2,0* 2,0*
2 2,0* 2,0* 2,0*
3 1,5 1,5 1,5
4 1,5 1,5 1,5
5 1,5 1,5 1,5
6 1,3 1,2 1,1
7 1,1 1,0 0,9
8 0,9 0,8 0,7
9 0,7 0,6 0,5
10 0,5 0,4 0,3

* Jeżeli wartość podstawowa polisy jest niższa od należnej opłaty likwidacyjnej, Towarzystwo pobiera opłatę likwidacyjną w wysokości podstawowej polisy.”