Zgłoszenia do pozwu prosimy wysłać  na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl 

lub pocztą na adres Kancelarii:

Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne

 1. Polisa.
 2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
 3. Pismo od AEGON o rozwiązaniu polisy, zawierające rozliczenie polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 4. Pismo od AEGON, w którym Ubezpieczyciel informuje o opłacie likwidacyjnej jaka zostanie pobrana w przypadku zamknięcia polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
 5. Państwa adres e-mail i numer telefonu.

Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą albo dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii na adres: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu kilku dni telefonicznie lub mailowo.

Kontakt

E-mail:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

Telefon: +48 693 303 323
poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 17:00

Adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Przebieg procesu

Kolejny pozew przeciwko AEGON.

Kancelaria LWB rozpoczyna prace nad złożeniem kolejnego pozwu o zapłatę przeciwko AEGON TU na Życie S.A. (dalej: „AEGON”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Przebieg procesu, który zakończył się w listopadzie 2014 roku zwrotem pieniędzy dla naszych klientów:

Pani Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwko AEGON TU na Życie S.A. (dalej: „AEGON”) na podstawie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W dniu 8 listopada 2013r. Kancelaria LWB reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy o zapłatę przeciwko AEGON żądając zwrotu pobranych opłat likwidacyjnych na rzecz członków grupy. W dniu składania pozwu liczba członków grupy wynosiła 168 osób.

AEGON złożył odpowiedź na pozew liczącą 865 stron wraz z załączonymi dokumentami zapakowanymi w 7 kartonów oraz wniosek o zasądzenie od powoda kaucji na zabezpieczenie swoich kosztów procesu.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Kancelaria LWB wniosła replikę na odpowiedź na pozew.

Strony wymieniły pomiędzy sobą i złożyły do Sądu kilka kolejnych bardzo obszernych pism procesowych.

W dniu 14 maja 2014r. pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Ubezpieczonych, działając w oparciu o ustawowe uprawnienia, przedstawiła Sądowi prowadzącemu postępowanie swoje stanowisko zawierające pogląd istotny dla sprawy. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych postanowienia ogólnych warunków umów stosowanych przez AEGON zezwalające na pobranie od konsumentów opłat likwidacyjnych w wysokości od 10 do 100% wartości rachunku polisy są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów i tym samym stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2014 r. oddalił wniosek AEGON o zasądzenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

AEGON wszystkim osobom reprezentowanym przez Kancelarię LWB w całości zwrócił pobrane opłaty likwidacyjne. Dodatkowo zwrócone kwoty zostały powiększone o odsetki ustawowe.

Jest to ogromny sukces wspólnej, wytrwałej walki zarówno przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Okręgowym, jak i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to również wielki sukces konsekwentnego braku zgody członków grupy na bezprawne pobieranie opłat likwidacyjnych, które pochłaniały niejednokrotnie całość lub znaczną część oszczędności zgromadzonych na ich rachunkach polis.

Kancelaria LWB dziękuje wszystkim członkom grupy za okazane zaufanie.

Produkty zawierające niedozwolone postanowienia objęte pozwem

 • Program INwestycyjny AEGON
 • Multi PIN AEGON 2008
 • Multi PIN AEGON 2008 Prestige
 • Multi PIN AEGON 2008 Plus
 • Multi PIN AEGON 2008 Prestige Plus
 • Multi Program Inwestycyjny AEGON 2008
 • Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus
 • Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Prestige Plus
 • Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 H Plus
 • Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 H
 • Multi Program INwestycyjny AEGON
 • Program Inwestycyjny Nationwide 2004
 • Aegon Program Inwestycyjno-Oszczędnościowy Rentier
 • Aegon Program Inwestycyjno-Oszczędnościowy Rentier Prestige
 • AEGON Indywidualny Plan Finansowy Alfa

Jeżeli Państwa produkt nie znalazł się na powyższej liście, prosimy o wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem www.pozwyzbiorowe.lwb.com.pl albo www.pz.lwb.com.pl i o przesłanie dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.

Dokumenty można przesłać drogą mailową na adres:

przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

pocztą lub osobiście na adres Kancelarii: Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Po zapoznaniu się z nimi poinformujemy Państwa o dalszym postępowaniu.

Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem

 

Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniżej:

Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych
1 99%
2 99%
3 80%
4 70%
5 60%
6 50%
7 40%
8 30%
9 20%
10 10%
***

„Opłata likwidacyjna” pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia […] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w następującej wysokości:

do dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy – 99,0%
od 1. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 2. Rocznicę Polisy – 99,0%
od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy – 80,0%
od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy – 70,0%
od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy – 60,0%
od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy – 50,0%
od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy – 40.0%
od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy – 30,0%
od 8 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy – 20,0%
od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy – 10,0%
od 10. Rocznicy Polisy – 0%”.

***

„Opłata likwidacyjna” pobierana z Subkonta Składek regularnych, w przypadku każdej Częściowej Wypłaty, Całkowitej Wypłaty oraz wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia […] przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, od wartości tej części środków wypłacanych z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty wymaganej do osiągnięcia Statusu Polisy Opłaconej, w następującej wysokości:

do dnia poprzedzającego 2. Rocznicę Polisy – 99,0%
od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy – 80,0%
od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy – 70,0%
od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy – 60,0%
od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy – 50,0%
od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy – 40.0%
od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy – 30,0%
od 8 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy – 20,0%
od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy – 10,0%
od 10. Rocznicy Polisy – 0%”.

***

Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniżej:

Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych
1 100%
2 100%
3 80%
4 70%
5 60%
6 50%
7 40%
8 30%
9 20%
10 10%
***

Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia […] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w następującej wysokości:

do dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy – 100,0%
od 1. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 2. Rocznicę Polisy – 100,0%
od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy – 80,0%
od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy – 70,0%
od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy – 60,0%
od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy – 50,0%
od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy – 40.0%
od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy – 30,0%
od 8 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy – 20,0%
od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy – 10,0%
od 10. Rocznicy Polisy – 0%”.