• Świadczymy usługi w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa antymonopolowego.
  • Reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych.
  • Doradzamy w sprawach związanych z odpowiedzialnością za produkt niebezpieczny, nieuczciwymi praktykami rynkowymi, roszczeniami gwarancyjnymi, warunkami sprzedaży konsumenckiej.
  • Opiniujemy projekty restrukturyzacyjne w zakresie koncentracji pod kątem ich zgodności z prawem antymonopolowym.
  • Pomagamy przy zgłaszaniu fuzji i przejęć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Analizujemy umowy w zakresie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne).