• Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach z bankami w sprawach dotyczących finansowania inwestycji.
  • Doradzamy przy zawieraniu umów kredytowych, umów pożyczek i umów zabezpieczeń – weryfikujemy projekty przygotowane przez instytucje finansowe, dostosowując je do wymagań i indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.
  • Sporządzamy opinie prawne dotyczące umów kredytowych, umów pożyczek i umów zabezpieczeń.
  • Koordynujemy działania związane ze sporządzeniem dokumentacji korporacyjnej niezbędnej do zawarcia umów kredytowych, umów pożyczek i umów zabezpieczeń.
  • Pomagamy przy przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu lub pożyczki.
  • Uczestniczymy w renegocjacjach warunków obowiązujących umów kredytowych lub pożyczek.
  • Doradzamy zagranicznym bankom i instytucjom kredytowym przy tworzeniu oddziałów tych instytucji w Polsce oraz przy podejmowaniu przez te instytucje działalności na terytorium Polski w ramach działalności transgranicznej.