• Opracowujemy projekty związane z bazami danych osobowych, ich rejestracją i ochroną na terenie RP i krajów UE.
  • Doradzamy w zakresie aspektów prawnych zabezpieczenia danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, w tym przygotowujemy procedury, regulaminy, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi i politykę bezpieczeństwa.
  • Opracowujemy wnioski do GIODO.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed GIODO.