Postępowanie grupowe przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (obecnie: Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group) zostało zakończone.