Treść niedozwolonych postanowień objętych pozwem

„Opłata za całkowity wykup wartości polisy

Rok polisy % wartości polisy utworzonej ze składki regularnej należnej w pierwszych pięciu latach polisy
1 99
2 95
3 85
4 70
5 55
6 40
7 25
8 20
9 10
10 5
11 i następne 0
***


„Przed upływem 3 lat od początku okresu ubezpieczenia polisa ma wartość wykupu równą wartości dodatkowej, jeżeli ona istnieje, pomniejszonej o opłatę za całkowity wykup wartości dodatkowej”

„Opłata za wykup wartości polisy

Rok polisy % wartości polisy utworzonej ze składki początkowej
1 100
2 100
3 100
4 80
5 65
6 55
7 45
8 35
9 25
10 15
11 i następne 0