Pozew zbiorowy przeciwko AEGON TU na Życie S.A. (dalej: „AEGON”) zakończył się.

AEGON wszystkim osobom reprezentowanym przez Kancelarię LWB w całości zwrócił pobrane opłaty likwidacyjne wraz z odsetkami ustawowymi.

Wygrana jest wielkim sukcesem konsekwentnego braku zgody członków grupy na bezprawne pobieranie opłat likwidacyjnych, które pochłaniały niejednokrotnie całość lub znaczną część oszczędności zgromadzonych na ich rachunkach polis.

Kancelaria LWB dziękuje wszystkim członkom grupy za okazane zaufanie oraz Pani Małgorzacie Rothert – Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Warszawie, która podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko AEGON.

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do pozwów indywidualnych.

Dokumenty do analizy: polisa i rozliczenie polisy otrzymane po jej rozwiązaniu;

Zgłoszenia do pozwów indywidulanych mogą Państwo przesyłać na adres e-mail: przywiazanidopolisy@lwb.com.pl

lub pocztą na adres Kancelarii:

LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza s.c.

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa