300x300AL2015

Anna Lengiewicz

Magdalena Wrońska

Dorota Kobylecka

Od 8 lat jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku usług realizującym pomoc konsumentom w sprawach przeciwko instytucjom finansowym. Dzięki naszej pomocy już ponad 2.400 konsumentów odzyskało utracone oszczędności z polisolokat. Odzyskaliśmy dla konsumentów łącznie ponad 32 miliony złotych.

Reprezentujemy konsumentów zarówno w pozwach zbiorowych jak i pozwach indywidulanych. Złożyliśmy 9 pozwów zbiorowych z czego 5 (stan na koniec września 2021 r.)  zakończyło się już prawomocnym sukcesem konsumentów.  4 pozwy zbiorowe są w toku.

Jesteśmy pionierem w zakresie dochodzenia roszczeń z polisolokat i kształtowania korzystnych dla konsumentów orzecznictw sądów w sprawach opłat likwidacyjnych, opłat za wykup, opłat transakcyjnych, opłat warunkowych i innych hybryd, za pomocą których towarzystwa ubezpieczeń bezpodstawnie pozbawiały konsumentów oszczędności, jak również stwierdzenia nieważności grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Kierując się pokładanym w nas zaufaniu, rok temu podjęliśmy się pomocy prawnej dotyczącej kredytów frankowych.

Strefa konsumenta

Postępowania zbiorowe, współpraca z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumenta.

Aktualne informacje o sprawach o ochronę praw konsumentów prowadzonych przez LWB.

Doradzamy w sprawach umów kredytowych powiązanych z walutą CHF – „odfrankowanie”, nieważność.

Media o Kancelarii LWB.

Zwrot prowizji bankowej i kosztów.

Strefa przedsiębiorcy

Nieruchomościinwestycje budowlane

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną nabywania i zbywania nieruchomości oraz realizacji inwestycji

Sporządzamy analizy prawne zasadności roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dekretowych do

Finansowanieprojektów

Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach z bankami w sprawach dotyczących finansowania

Handlowetransakcje

Przygotowujemy kompleksowe analizy i opinie prawne dotyczące planowanych przedsięwzięć

Doradzamy przedsiębiorcom przy tworzeniu spółek oraz w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej.

Prowadzimy obsługę prawną firm prowadzących działalność w branży energetycznej, w szczególności w zakresie

Doradzamy w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia. Pomagamy w wyborze najdogodniejszej formy

Zamówieniapubliczne

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Intelektualnawłasność

Doradzamy Klientom w zakresie praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także w zakresie

Świadczymy usługi w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

Sporządzamy opinie prawne oraz reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach obejmujących uzyskiwanie decyzji

Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy: umowy licencyjne, umowy na emisję programów i reklam, umowy

Opracowujemy projekty związane z bazami danych osobowych, ich rejestracją i ochroną na terenie RP i krajów UE.

Od wielu lat Kancelaria LWB świadczy usługi na rzecz podmiotów hiszpańskich. Zdobyte doświadczenie, jak i biegła

Od roku 2005 Kancelaria LWB świadczy usługi na rzecz podmiotów izraelskich. Posiadane doświadczenie